Posted on

तु गेलीस तरी……- कोमल गुंडू हुद्दार

7+

तु गेलीस तरी ……
आठवतेस तू
प्रत्येक क्षणात
साठतेस तू
आठवणींच्या सागरात
दाटतेस तू
ओढ्यावर,
गच्चीतील गप्पांवर
साक्ष असलेल्या
कट्यांवर
गुपितं सांगणार्‍या
त्या वृंदावनावर
आठवतेस तू
बोलत गेलेल्या त्या वाटांवर
घेऊन पोहचलेल्या त्या शेतांवर
नेऊन सोडलेल्या त्या काठांवर
आठवतेस तू
अगदी जशीच्या तशीच
जणु अत्ताच बरसल्या सरी
त्या आठवणीच ओल्या ओल्या चिंब
होऊन सारेच न्हाऊन गेले
अन् सांगु लागले काही कानांत
भुरभुर उडु लागले
पाखरासारखे
आठवणीत फक्त तुझ्या,
हे मन
वेळ ढकलत जाऊ लागले
परती त्याच वाटे
लागले
आठवण करुन देत राहीले
भासवत तु असण्याचा
करत राहीले
पण शेवटी फक्त मीच
उरत राहीले
मीच उरत राहीले
तु गेलीस तरी……
माझी मीच गुरफटत गेले
आठवणीत तुझ्या
अजुनही
आठवणीच गोळा करतेय
अजुनही
फक्त प्रयत्न तुला डोळ्यात
साठवण्याचा करतेय
पण मात्र शेवटी
आठवणच उरतेय……..
तुझी आठवणच उरतेय……….

कोमल गुंडू हुद्दार

 

7+