Posted on

नशा- संदिप दोडमिसे

2+

नशा…काय असते बरं ही नशा?
तुम्ही म्हणाल दारू पिणं म्हणजे नशा
सिगरेट ओढणं म्हणजे नशा
प्रेमात पडणं म्हणजे नशा
पण खरं तर कविता करणं एक नशा आहे

हो मी कविता करतो
जगातली सगळ्यात मोठी नशा करतो
त्यात डुबतो, हरवतो, स्वतःला विसरून जातो
माझ्या एकटेपणाची साथीदार आहे ती
कारण कविता करणं एक नशा आहे

आयुष्यातील प्रत्येक गोष्ट
माझ्याकडे एक मतला बनून येते
त्या मतल्याची एक सुंदर अशी ओळ बनते
मग सतत ती मनात घोंगू लागते, घुटमळू लागते
कारण कविता करणं एक नशा आहे

अशावेळी मग आपोआप हाताला
कवितेची तलब लागू लागते
हात अनावर होऊन लेखणीकडे पळू लागतात
हातात लेखणी येते अन कागदावर नशा उतरते
कारण कविता करणं एक नशा आहे

सुंदर मोत्यांची सुंदर अशी
अक्षरमाला कागदावर उमटते
जणू माझ्या मनाच्या वेदना अन माझं अस्तित्व
अशी ही कविता मला सतत सतावते
माझं भान हरवते, मला तडपवते
मला तिच्या दुनियेत खेचून घेते
माझा पोरकेपणा मिटवते
कारण कविता करणं एक नशा आहे…

संदिप दोडमिसे

 

 

 

2+
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *