Posted on

काट्यांचा मार्ग- जागृती सारंग

4+

काट्यांचा मार्ग असला तरी हार तू मानू नको,
वळणा वळणाची असली तरी वाट तू सोडू नको..

किती सवाल ठाकतील उभे, प्रत्येकाचं तू दे उत्तर,
विचारांनी सारे मोहित व्हावे अशा शब्दांचं तू लाव अत्तर..

कितीही कठीण वाटलं तरीहि अशक्य असं काहीच नसतं,
प्राजक्ताच्या फुलांना स्वत:चं अस्तित्व माहित नसतं…

तळपत्या सुर्यासारखच सत्य कधी लपत नसतं,
गावभर उघडं हिंडून खोटं सुद्धा स्वत:चं खोटेपण जपत असतं…

लाजाळुच्या पानांसारखी नेहमीच तू लाजत रहा,
वाघीणीची दहशत ठेऊन गरज पडेल तेव्हा गर्जत रहा…

जागृती सारंग

 

4+
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *