Posted on

मन क्षितिजावरती… पुस्तक परिचय – बापू भोंग

1+

मन क्षितिजावरती…

सौ.राणी कदम लिखित काव्य संग्रह आयुष्यातील अनेक भावनांचे विश्व सांगणारी कलाकृती डोळ्यांसमोर अनेक चित्र उभे करते.
आव्हान देईल एखादी गझल
नीट बघ जरा
भिनव रक्ताच्या कणाकणात
अन् सामोरा जा जरा……..
खरच आपले आयुष्य अनेकदा आव्हानच होऊन बसते.जेव्हा दुःख सागरापेक्षा ही मोठे होऊन बसते .अन् त्यातूनच कवयत्री सामोरे जाण्याचा प्रयत्न करते अन् ति पुढे म्हणते.
आठवां मधून पाझरुन
पुन्हा थकून नाही जाव
आयुष्याच्या चित्रात
रंग नवीन भराव…….


हे आगदी खर आहे माणसाला आयुष्यात कितीही दुःख ,वेदना झाल्या तरी कधीच थकून नजाता प्रत्येक संकटाला सामोरे गेले पाहिजे.अन् आपले आयुष्य आनंदाने घालवले पाहिजे .म्हणजे अनेक प्रकारचे रंग या संसारात भरावेत,
मन थेंब आठवांत डूबता
मन वेंदनात हरवूनी जावा
भिजल्या मनात असा
मन प्रिय धावून यावा…..
माणसाच्या आयुष्यातील दुःख कधीच संपत नाही . आपले मन रमवण्यासाठी जुन्या आठवणीत जाते.अन् ति प्रियकराला म्हणते अरे माझे दुःख ,वेदना ,माझे संकट वाटून घेण्यासाठी कधीतरी धावून ये.
तुझ्या उबदार मिठीत
मला हरवून जायचंय……
तुझी मला आठवण आली आहे आणि तुझ्यात मला हरवून जायाचे आहे.पण,…
व्याकूळ तुझ्या भेटीसाठी
तू कधी भेटलाच नाही
साथ ती एकदुज्याची
तू आलाच नाही ………
प्रत्येकाच एक स्वप्न असत.पण ते निरागस असते त्या मुळे स्वप्न स्वप्नच राहत.अन् प्रत्येक जण केव्हाना केव्हा तरी जुन्या आठवणीच्या विहरात जातो .पण ति प्रिय व्यक्ती कधीच येत नाही आपण मात्र उगाच मनातून जळत राहतो.
ति पण येत नाही अन् तो पण येत नाही.म्हणून ती पुढे लिहते.
विरहच तो आनंद मानते
नको ती भेट पुन्हा ……
खर तर लिहण्या सारख खूप आहे पण असो मर्यादा आहेत .
एकंदरीत काही रचना सोडल्यातर कविता संग्रह खूपच वाचनीय झाला आहे.
आपणांस पुढील लिखाणास माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा .असच छान छान लिहत चला .अन् आपले आयुष्य आनंदाने जगत चला .
कळावे .
आ.नम्र
बापू भोंग
लेखक,कवी
इंदापूर ,पुणे
9763989823

1+

One thought on “मन क्षितिजावरती… पुस्तक परिचय – बापू भोंग

  1. धन्यवाद सर…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *