Posted on

आई,तुला सगळं कळतं

1+

लहानपणी मला कधी फार आश्चर्य आणि कधी खूप त्रासदायक वाटायच की आईला सगळचं कस कळतं?आणि का कळतं?
बोललेल न बोललेल,व्यक्त अव्यक्त
आवडत नावडतं,रूसणं फुगणं बिनसण
रडणं ,हसणं, फसणं,खाणं,पिणं
जुळलेल,तुटलेल……..
अगदी सगळ कळत सुरवातीपासून ते संपेपर्यंत म्हणून मी अजूनही आईला विचारते की तुला हे अस कस कळत तेव्हा आई एकच उत्तर देते, “तू आई होशिल तेव्हा तुला कळेल.”
खरच देवाची अथांग अदभूत अप्रतिम कलाक्रूती म्हणजे आई .मानवी जीवनात देवाचा अंश असणारी व्यक्ती.तरी थोडे मोठे झालो ,दोन गोष्टी जास्त कळायला लागल्या की आपण किती सहजपणे म्हणतो
आई तुला काहीच कळत नाही..
खरतर तेव्हाही तिला सगळच कळत असत पण तिच्या वागण्यातला ,आपल्याला माणूस म्हणून घडवण्याचा व्यापक द्रुष्टीकोन तिच्याजवळ असतो.
जसजस वय वाढत जात तस तस माझ सगळं आईला कळत ही अनुभूती आत्मिक समाधान आणि सुरक्षितता देणारी ठरते जगात एकच व्यक्ती आणि जागा ती म्हणजे आई आणि तिच्या मांडीवर निर्धास्त झोपणे याहून दुसरे सुख नाही.
कारण तिला सगळच कळतं…..

……. आईची लाडकी
मधुरा

1+
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *