Posted on

रागाचा इस्तव

1+

आपण गेस वर पाणी गरम करायला ठेवतो एक विशिष्ट वेळेला पाणी गरम होत त्याच्या ही पलीकडे पाणी अजून तापू दिल तर पाण्याला उसळी येते लक्ष नसेल किवा दुर्लक्ष झाले तर गरम पाण्याला अधिक उसळी येवून आपल्या हातावर / अगावर येवून भाजल जावू शकत म्हणून वेळेवरच इस्तव कमी करावा. . . तसच काहीस रागाच ही आहे एका विशिष्ट वेळे पर्यत राग ठीक पण त्या रागाचा इस्तव वेळेवर जर कमी नाही केला तर आपलच शरीर त्यातून जळून निघण्याची शक्यता असते.
मित… पुन्हा एकदा.

1+
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *